Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

5 Listopad 2015
5 listopada 2015, Komentarze Możliwość komentowania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój została wyłączona

1 grudnia 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, które finansowane zostanie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. O dofinansowanie na poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych, starać się mogą tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze.
W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
Wysokość wsparcia finansowego jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, jest uzależniona od tego kim jest beneficjent:
3 mln zł dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
– 15 mln zł dla przedsiębiorstw, które są związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów,
300 tys. zł dla rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Termin składania wniosków:
od 1 do 30 grudnia 2015 roku

Dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik Centrum Obsługi Inwestora w Starostwie Powiatowym w Kraśniku,
pod nr tel. 81 458 10 86, e-mail: przedsiebiorcy@powiatkrasnicki.pl