Strategia rozwoju

strategia rozwoju

Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego i podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem. Umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.

Przejdź do pełnej treści dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015.