ABC Biznesu

ABC biznesu

Dzięki korzystnemu położeniu, bliskiej odległości dużego ośrodka akademickiego w Lublinie oraz zachętom inwestycyjnym na terenie powiatu, tworzy się klimat przyjazny przedsiębiorcom, który przyczyni się do rozwoju funkcjonujących już firm. Władze Powiatu ponadto intensywnie starają się o pozyskanie nowych inwestorów, tak by powstawało coraz więcej nowych miejsc pracy.

W przypadku dużych inwestycji, które generować będą wysokie zatrudnienie, Powiat może zaoferować pomoc w zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenu, znajdującego się w obszarze zainteresowania potencjalnego inwestora m.in. poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury drogowej, uporządkowanie terenów w rejonie lokalizacji inwestycji, czy też pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za rozbudowę infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, itp. i dostosowanie jej do potrzeb planowanej inwestycji.

W niedalekiej przyszłości opracowany zostanie system ulg dla przedsiębiorców i inwestorów dla gmin powiatu kraśnickiego, który zawierał będzie regulaminu ulg dla nowych inwestorów i funkcjonujących przedsiębiorców. Będzie on zawierał różne warianty dotyczące np. wysokości zainwestowanych środków, wielkości zatrudnienia, wielkości firmy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo). Zażółć gęślą jaźń

JAK ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ, JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ, OTWARCIE FIRMY:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej znajdują się na stronie CEIDG.