Dlaczego warto zainwestować w Powiecie Kraśnickim?

Powiat Kraśnicki znajduje się w Województwie Lubelskim i obejmuje swym zasięgiem prawie w całości obszar Wzniesień Urzędowskich stanowiących część Wyżyny Lubelskiej oraz prawobrzeżną część Małopolskiego Przełomu Wisły. Jego południowo-wschodnia część to Roztocze Zachodnie, jedna z najbardziej malowniczych krain geograficznych Polski.

Powiat Kraśnicki to dwa miasta – Kraśnik i Annopol – oraz 8 gmin wiejskich: Dzierzkowice, Gościeradów, gm. Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek. Na obszarze ponad 1000 km kw. mieszka prawie 100 tys. mieszkańców.

Mapa powiatu kraśnickiego
Na terenie Powiatu znajdują się liczne kompleksy leśne, wąwozy lessowe, równiny i wzniesienia, charakteryzuje się też dużym nasłonecznieniem i wysokimi średnimi temperaturami rocznymi. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec. Zimy, w porównaniu z innymi obszarami Wyżyny Lubelskiej, są stosunkowo ciepłe. Warunki bioklimatyczne sprzyjają rolnictwu ze względu na okres wegetacyjny (211-215 dni w roku) należący do najdłuższych na Wyżynie Lubelskiej.

Lasy zajmują ok. 22% obszaru Powiatu. Największą powierzchnię zajmują w gminie Gościeradów (42,6%), najmniejszą w gminie Trzydnik Duży (7,3%) oraz Szastarka (9,5%). Około 70% powierzchni Powiatu zajmują pola uprawne, łąki i sady. Głównymi rzekami Powiatu są Wisła, Wyżnica, Sanna w dolnym biegu i Bystrzyca w górnym biegu.

W ostatnim czasie władze powiatu kraśnickiego podejmują coraz więcej inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku regionu, przyjaznego nowym inwestycjom i przedsiębiorstwom. Dzięki korzystnemu położeniu, bliskiej odległości dużego ośrodka akademickiego w Lublinie oraz zachętom inwestycyjnym na terenie powiatu, tworzy się klimat przyjazny przedsiębiorcom, który przyczyni się do rozwoju funkcjonujących już firm oraz przyciągnie nowych inwestorów.
Działania Powiatu ukierunkowane są na promowanie powiatu kraśnickiego, jako miejsca atrakcyjnego pod kątem inwestycyjnym, posiadającego duży potencjał oraz możliwości rozwojowe, a także przygotowanego do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów.

Systematyczny rozwój Powiatu idealnie wpisuje się w oczekiwania zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Atrakcyjna lokalizacja, wzrost gospodarczy i liczne tereny inwestycyjne przekonują o tym, że Powiat Kraśnicki to idealne miejsce do budowania kapitału. Ożywienie gospodarcze Powiatu wspierane jest przez aktywny udział władz samorządowych. Trafne decyzje, efektywne działanie, właściwe reakcje na zmienne otoczenie prowadzą do tak oczekiwanego przez mieszkańców ożywienia gospodarczego. Dzięki obserwacji zachodzących zmian oraz zbiorowych potrzeb wspólnoty, samorząd prowadzi skuteczną politykę, która spełnia oczekiwania mieszkańców oraz podmiotów prywatnych, tu inwestujących. Władze Powiatu zapewniają administracyjne wsparcie, stwarzając tym samym przychylną przestrzeń do realizacji inwestycji.
W strukturach Starostwa Powiatowego w Kraśniku działa Centrum Obsługi Inwestora (COI), które zapewnia wysoką jakości obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej przedsiębiorcom lokującym na terenie Powiatu oddziały swoich firm.

Atutami Powiatu Kraśnickiego są:

  • dobre skomunikowanie z Lublinem, Warszawą i Rzeszowem,
  • dostępność młodej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
  • relatywnie niskie koszty pracy,
  • dobrze przygotowane tereny pod inwestycje przemysłowe typu „greenfield” i „brownfield”,
  • szeroką sieć kooperantów, dostawców i podwykonawców.