Potencjał gospodarczy

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego stwarza zazwyczaj warunki umożliwiające zapewnienie wyższego poziomu życia mieszkańców, rozumianego jako stopień zaspokojenia potrzeb różnego rodzaju dobrami, w tym o charakterze materialnym, kulturowym, edukacyjnym, a także związanymi z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

Malowniczo położony w zachodniej części województwa lubelskiego, powiat kraśnicki słynie ze swej „bogatej rozmaitości”. Od wielu lat uprawą dominującą na terenie jest uprawa maliny. Obecnie uprawa ta stanowi już ponad 50% produkcji krajowej, a powiat zyskał miano „krajowego zagłębia” produkcji malin. Na lessowych stokach Wzniesień Urzędowskich, rozłożyste krzewy pochylają się ku słońcu, które dopalając dorodne i soczyste owoce, rodzi w nich niepowtarzalną kompozycję smaku i aromatu. Doskonałe warunki glebowe oraz klimatyczne powodują, że owoce malin zebrane na tych stokach są naprawdę wyjątkowe. Doskonale nadają się do produkcji soków oraz innych przetworów. Mają wiele właściwości leczniczych, zawierają szereg witamin, a szczególnie dużo witaminy C. Pierwsze towarowe plantacje malin w powiecie kraśnickim pojawiły się już na początku lat siedemdziesiątych. Jednym z dowodów na ugruntowania tradycji uprawy maliny na terenie powiatu kraśnickiego jest organizowane od 1999 roku na jego terenie święto plonu malin, „Maliniaki”. Jest to impreza odbywająca się cyklicznie, każdego roku.

Szansą na ekonomiczny rozwój powiatu i zachętą dla inwestorów jest Podstrefa Kraśnik, utworzona w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obejmuje ona swoim zasięgiem 23,49 ha terenów inwestycyjnych pod zabudowę obiektami o charakterze produkcyjnym, magazynowym i składowym. Tereny położone są w obrębie Budzyń i bezpośrednio sąsiadują z linią kolejową i drogą. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowano projekt pn.: „ Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku, obręb Budzyń propozycją dla inwestorów”, podczas którego uzbrojono tereny SSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 6086 podmiotów gospodarczych. Największym pracodawcą w powiecie jest Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, odgrywająca dużą rolę w funkcjonowaniu polskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, będąca liczącym się eksporterem łożysk. Wyroby FŁT-Kraśnik S.A. mają nabywców w prawie wszystkich krajach europejskich, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji i w Afryce. Ponadto mieście działają zakłady remontowo-budowlane, zakłady produkcyjno-naprawcze, przedsiębiorstwa transportowe i inne.

Ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywają spółki wyodrębnione z FŁT w procesie restrukturyzacji: Zakład Łożysk Wielkogabarytowych Sp. z o.o., Zakład Elementów Tocznych – Kraśnik Sp. z o.o., będący własnością Tsubaki-Hoover Polska. Dobrze rozwija się także produkcja gumowa i metalowa dla przemysłu motoryzacyjnego, rolnictwa i hydrauliki.

Dobrze rozwinięta jest branża budowlana. Specyfiką okolic Kraśnika jest funkcjonowanie cegielni eksploatujących bogate pokłady glinki lessowej. Ze względu na charakterystykę wykorzystywanego surowca kraśnickie cegielnie jako już nieliczne zarówno w kraju, jak i w Europie, produkują cegłę ręcznie formowaną. Wyroby kraśnickich cegielni cieszą się uznaniem architektów nadzorujących prace renowacyjne w obiektach zabytkowych w całej Polsce. Kraśnicka cegła wykorzystana była m.in. do odbudowania Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Główne gałęzie gospodarki w powiecie kraśnickim

rolnictwo:
I. owoce miękkie (maliny, truskawki, porzeczki, aronia, agrest),
II. sadownictwo (jabłka),
przemysł:
I. przemysł metalowy (łożyska toczne),
II. cegielnie,
turystyka:
I. wyciąg narciarski,
II. gospodarstwa agroturystyczne.